TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Tổ chức hội nghị chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công In trang
21/08/2023 07:49 CH

Chiều 18/8, Huyện ủy Đạ Tẻh tổ chức hội nghị chuyên đề về giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn. 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư; Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án của Sở Xây dựng tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch vốn được UBND tỉnh và HĐND huyện giao, UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư kịp thời ngay từ đầu năm và chỉ đạo các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư sớm hoàn thành hồ sơ khởi công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đã nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, nhất là đối với các công trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn huyện là 315.854 triệu đồng bao gồm nguồn vốn kế hoạch năm 2023, nguồn vốn được phép kéo dài năm 2022 sang năm 2023, nguồn vốn chương trình MTQG. Đến ngày 8/8/2023, khối lượng hoàn thành giải ngân đạt 115.481 triệu đồng, bằng 37%; số vốn giải ngân đạt 131.059 triệu đồng, bằng 41,5%. Ước khối lượng hoàn thành, số vốn giải ngân năm 2023 đạt 314.126 triệu đồng bằng 99,5% so với kế hoạch vốn.

Đối với nguồn tỉnh quản lý thanh toán, tổng 229.396 triệu đồng bao gồm nguồn vốn kế hoạch năm 2023 và nguồn vốn được phép kéo dài năm 2022 sang năm 2023; khối lượng hoàn thành giải ngân đến ngày 8/8 đạt 69.355 triệu đồng, bằng 40%; số vốn giải ngân đạt 81.088 triệu đồng, bằng 47% so với kế hoạch vốn. Ước khối lượng hoàn thành, số vốn giải ngân năm 2023 đạt 172.567 triệu đồng bằng 99,7% so với kế hoạch vốn.

Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được, UBND huyện Đạ Tẻh cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như: Hầu hết các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các dự án đường giao thông đều phải giải phóng mặt bằng, trong đó có 5 công trình tập trung tại khu vực thị trấn, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Việc lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm được phê duyệt làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án. Chưa nhận được sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, việc cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan để phục vụ công tác đo đạc, kiểm đếm, cũng như bàn giao mặt bằng thi công chưa được người dân hợp tác. Quá trình triển khai thực hiện, nhiều dự án phải điều chỉnh quy mô, thiết kế dẫn đến chậm tiến độ. Giá cả vật liệu xây dựng, nhân công có nhiều biến động, một số mặt hàng tăng cao dẫn đến khó khăn cho các nhà thầu thi công. Một số nhà thầu có công trình thi công cùng thời điểm tại nhiều địa phương nên chưa đảm bảo nhân lực, máy móc phụ vụ thi công.

Các đại biểu thảo luận, kiến nghị tại hội nghị

 

Để giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, ngay từ đầu năm, UBND huyện Đạ Tẻh đã đề ra các giải pháp cơ bản như thành lập các đoàn kiểm tra do đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra tại các dự án, ban hành các kết luận chỉ đạo; mời đơn vị độc lập kiểm tra chất lượng công trình; chỉ đạo các dự án phải xây dựng bảng theo dõi tiến độ, có số nhân công và máy móc thực hiện để giám sát. Chỉ đạo Thanh tra huyện tăng cường thanh tra lĩnh vực đầu tư công. Thành lập tổ hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng để hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác lập phương án giải phóng mặt bằng; tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng có sự phối hợp của UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan và Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tham gia; trường hợp đặc biệt, lãnh đạo UBND huyện tham gia vận động Nhân dân.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, quyết tâm thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm (nhất là trách nhiệm của người đứng đầu) trong công tác quản lý, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị trấn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất triển khai thi công công trình; xác định rõ quan điểm là: Nhân dân hưởng lợi từ các công trình giao thông được đầu tư thì phải chia sẻ khó khăn, hỗ trợ Nhà nước trong quá trình thực hiện; tính toán hài hòa lợi ích của Nhân dân và Nhà nước trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình xem xét, lựa chọn dự án để đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, phải thực hiện trước và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thuộc vùng ảnh hưởng của dự án, tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trước khi lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đầu tư dự án.

Rà soát quy hoạch sử dụng đất của từng địa phương để xây dựng kế hoạch, phương án bố trí quỹ đất, xây dựng hạ tầng khu tái định cư, tái định canh để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn huyện.

Đối với 4 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, cần đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ phê duyệt dự án, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của các công trình khởi công mới theo quy định. Phối hợp với Kho bạc nhà nước, các chủ đầu tư kiểm tra rà soát, tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh điều chuyển vốn nguồn ngân sách tỉnh hoặc tham mưu UBND huyện điều chuyển vốn ngân sách huyện đối với các dự án, công trình không có khả năng thực hiện giải ngân để bổ sung cho những dự án, công trình có tỷ lệ giải ngân cao, dự án, công trình chuyển tiếp có khả năng bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình thuộc lĩnh vực quản lý; kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, song song với đảm bảo chất lượng công trình theo quy định…

BaoLamDong.vn

Lượt xem: 257
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002586633
  •  Đang online: 42
  •  Trong tuần: 2.963
  •  Trong tháng: 91.712
  •  Trong năm: 575.042