TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Ban Tuyên giáo In trang
20/08/2019 04:39 CH
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại Địa chỉ Mail công vụ
1 Hồ Quốc Phong Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 0913720460 phonghq@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Thị Loan Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0839670567 loannt@lamdong.gov.vn
3 Nguyễn Thị Cẩm Vân Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0917661339  
Lượt xem: 4.265
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002155489
  •  Đang online: 67
  •  Trong tuần: 5.278
  •  Trong tháng: 49.632
  •  Trong năm: 143.898