TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Ban Tuyên giáo In trang
20/08/2019 04:39 CH
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại Địa chỉ Mail công vụ
1 Hồ Quốc Phong Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 0913720460 phonghq@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Thị Loan Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0839670567 loannt@lamdong.gov.vn
3 Nguyễn Thị Cẩm Vân Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0917661339  
Lượt xem: 4.601
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002466105
  •  Đang online: 34
  •  Trong tuần: 9.946
  •  Trong tháng: 48.458
  •  Trong năm: 454.514