TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả In trang
16/08/2023 08:02 CH

Chiều 16/8, UBND huyện Đạ Tẻh tổ chức hội nghị đánh giá, phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp.

Toàn cảnh hội nghị

 

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, cùng với sự chung tay, nỗ lực của các cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và sự chủ động theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn của Văn phòng HĐND, UBND huyện, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã có một số kết quả tích cực. Trong đó, việc đẩy mạnh số hóa và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, chứng nhận bản sao điện tử... đã được tập trung thực hiện, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Báo cáo tại hội nghị, năm 2022, qua thẩm định, đánh giá kết quả lĩnh vực cải cách TTHC cấp huyện được thực hiện đối với 8 tiêu chí quy định, huyện Đạ Tẻh đã đạt 15,48/16,5 điểm, đạt tỷ lệ 94%.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã triển khai số hóa hồ sơ TTHC đạt tỷ lệ 78,4%. Trong thanh toán trực tuyến, số giao dịch thanh toán trực tuyến của UBND huyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia 8.440 giao dịch đạt tỷ lệ 82,81%.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ thuộc thẩm quyền của cấp huyện tiếp nhận là 11.205 hồ sơ, đã giải quyết 10.948 hồ sơ; trong đó giải quyết trước hạn và đúng hạn 10.748 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,17%); giải quyết quá hạn 200 hồ sơ (chiểm tỷ lệ 1,83%); hồ sơ đang giải quyết trong hạn 257 hồ sơ.

Tại Hội nghị, UBND huyện Đạ Tẻh đã nghe đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế cần khác phục trong năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023. Đồng thời UBND huyện Đạ Tẻh đề nghị các đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ TTHC đáp ứng yêu cầu của Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện văn bản xin lỗi đối với 100% hồ sơ trễ hạn nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân trong thời gian tới. Thực hiện chứng thực điện tử đáp ứng tỷ lệ ít nhất 40% theo yêu cầu của Chính phủ. Bố trí đảm bảo nhân lực, trang thiết bị cho bộ phận một cửa trong việc giải quyết TTHC tại các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.

THÂN THU HIỀN (Baolamdong.vn)

Lượt xem: 374
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002587682
  •  Đang online: 56
  •  Trong tuần: 4.012
  •  Trong tháng: 92.761
  •  Trong năm: 576.091