TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Thúc đẩy phát triển xã hội số và xây dựng công dân số In trang
25/07/2023 07:41 SA

Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện trên các mặt đời sống xã hội, UBND huyện đã phát động chiến dịch thi đua phát triển xã hội số, đẩy nhanh quá trình xây dựng công dân số, văn hóa số trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

UBND huyện Đạ Tẻh tổ chức sơ kết đợt cao điểm phát động chiến dịch thi đua phát triển xã hội số, đẩy nhanh quá trình xây dựng công dân số, văn hóa số trên địa bàn

 

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết, để thực hiện mục tiêu phát triển xã hội số, đẩy nhanh xây dựng công dân số, văn hóa số, 9/9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã thực hiện phát động chiến dịch thi đua, ra quân đến từng hộ gia đình phổ biến các kiến thức về chuyển đổi số và hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng số. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, ngành Giáo dục và các đoàn thể, Giáo xứ Đạ Tẻh cũng tổ chức ra quân, phát động chiến dịch thi đua phát triển xã hội số, đẩy nhanh xây dựng công dân số, văn hóa số.

Mặt khác, UBND huyện Đạ Tẻh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng chuyển đổi số; cài đặt và sử dụng ứng dụng “Đạ Tẻh trực tuyến”, tài khoản định danh VNeID, tạo và sử dụng tài khoản trên cổng dịch vụ công khi thực hiện thủ tục hành chính, ứng dụng thanh toán trực tuyến và các ứng dụng phục vụ đời sống xã hội khác... cho hơn 400 học viên là thành viên tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện; cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; giáo viên các trường học và thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, UBND huyện Đạ Tẻh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức chiến dịch tuyên truyền, phổ biến các nội dung công tác chuyển đổi số đến với Nhân dân dưới nhiều hình thức như in ấn, cấp phát gần 50.000 tờ rơi tuyên truyền chuyển đổi số đến từng hộ dân; gửi các file âm thanh và clip tuyên truyền sử dụng các ứng dụng, nền tảng số đến cấp xã; tăng cường tin, bài phát trên chuyên mục “Chuyển đổi số” trên hệ thống truyền thanh cơ sở huyện, Trang thông tin điện tử huyện; tổ chức Cuộc thi “Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số” năm 2023 thu hút 32.376 lượt người dự thi; UBND các xã, thị trấn đã tổ chức cho các Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng hộ dân tuyên truyền, phổ biến kiến thức chuyển đổi số... 

Tính đến ngày 30/6/2023, các chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện, thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số dưới mọi hình thức; có 78% xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng; 100% người dân thực hiện thủ tục hành chính được hướng dẫn tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được nộp và xử lý trực tuyến là 6.557/6.975, đạt tỉ lệ 94%; có 50% người dân trong độ tuổi lao động tại thôn, tổ dân phố có kỹ năng số, có khả năng tham gia các nền tảng số để phát triển xã hội số; số người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Đạ Tẻh trực tuyến là 5.883/12.407 (đạt 47,2%); có 24.427/42.689, đạt 57,22% người dân trong độ tuổi đủ điều kiện, đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID); có 7.792/12.896 (đạt 60% so với chỉ tiêu 70%) hộ gia đình có sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt...

Ông Đinh Viết Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, trong thời gian tới, UBND huyện Đạ Tẻh sẽ chỉ đạo quyết liệt cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp để tạo được sự đồng thuận, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia vào công tác chuyển đổi số.

Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch số 71 của UBND huyện Đạ Tẻh. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn và công tác chuyển đổi số. Mặt khác, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân về lợi ích của công tác chuyển đổi số và thực hiện cài đặt úng dụng VNEID và đăng kí, kích hoạt mã định danh điện tử mức độ 2...

HOÀNG SA (BaoLamDong.vn)

Lượt xem: 264
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002627352
  •  Đang online: 59
  •  Trong tuần: 18.229
  •  Trong tháng: 132.431
  •  Trong năm: 615.761