TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh phát động Cuộc thi "Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số" năm 2023 In trang
10/04/2023 10:22 SA

Sáng ngày 10/4/2023, UBND huyện Đạ Tẻh phát động tuần thi thứ nhất Cuộc thi "Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số" năm 2023.

Cuộc thi được tổ chức trong 4 tuần, bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 10/4/2023 và kết thúc vào ngày 07/5/2023.

Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia thi.

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu những nội dung về Chính quyền điện tử, Chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số và một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và tìm hiểu các ứng dụng, nền tảng số nhằm phát triển xã hội số và các giải pháp thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên internet với 10 câu hỏi/tuần và 01 câu hỏi phụ dự đoán tổng số lượt người tham gia trong mỗi kỳ thi. Mỗi câu trắc nghiệm có 4 đáp án, người dự thi chọn 1 đáp án đúng nhất. Thí sinh dự thi sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng truy cập vào đường Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Huyện Đạ Tẻh (https://dateh.lamdong.dcs.vn/) hoặc Trang thông tin điện tử của UBND huyện Đạ Tẻh (https://dateh.lamdong.gov.vn/) và nhấn vào biểu tượng Cuộc thi “Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số” năm 2023 để tham gia Cuộc thi và làm theo hướng dẫn.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi - Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 35-CTr/HU ngày 10/8/2022 của Huyện ủy Đạ Tẻh về Chuyển đổi số huyện Đạ Tẻh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Đạ Tẻh về triển khai Chương trình hành động số 35-CTr/HU ngày 10/8/2022 của Huyện ủy Đạ Tẻh về Chuyển đổi số huyện Đạ Tẻh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 23/12/2022 về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đạ Tẻh năm 2023; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23/4/2023 của UBND huyện Đạ Tẻh về phát động chiến dịch thi đua phát triển xã hội số, đẩy nhanh quá trình xây dựng công dân số, văn hóa số trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

Phòng VH&TT

Lượt xem: 1.973
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002587738
  •  Đang online: 71
  •  Trong tuần: 4.068
  •  Trong tháng: 92.816
  •  Trong năm: 576.146