TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Cụm thi đua số 3 triển khai phong trào thi đua yêu nước In trang
29/03/2023 08:37 CH

Chiều 29/3, tại huyện Đạ Tẻh đơn vị Cụm Trưởng Cụm thi đua số 3 (gồm các đơn vị Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) đã tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2023. 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong các huyện đã được duy trì thường xuyên, liên tục và phát triển sôi nổi, rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực ở các cấp, các ngành, năm sau cao hơn năm trước. Nhiều gương điển hình tiên tiến đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Các phong trào thi đua không ngừng được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện.

Đơn cử xuất hiện nhiều phong trào tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công chức, viên chức và người lao động; “Nông dân sản xuất giỏi” của Hội Nông dân; Thi đua “dạy tốt học tốt” của ngành giáo dục. Đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Uống nước nhớ nguồn”; phong trào nhân đạo, từ thiện... vừa mang tính nhân văn cao cả, vừa phù hợp với lợi ích của cộng đồng và xã hội. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng danh hiệu cao quý. 

Những thành quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của các huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; bộ mặt nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Đặc biệt, đời sống của bà con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa có nhiều đổi thay.

Tại đây, các đồng chí trong Cụm thi đua số 3 đã nghe thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động và Kế hoạch phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Cụm. Đồng thời, thảo luận, tham gia ý kiến góp ý vào các dự thảo văn bản.

Với chủ đề “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI” năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể Nhân dân trong Cụm thi đua số 3 quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm theo Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và các địa phương. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, đòi hỏi công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước phải được nâng lên, toàn diện và sâu rộng hơn với chất lượng, hiệu quả cao hơn cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. 

Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đề nghị các địa phương trong Cụm thi đua số 3 tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề; thi đua nước rút; thi đua sáng tạo, năng động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động và sản xuất trên các lĩnh vực; thực hiện sâu rộng, thiết thực có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên, hàng ngày của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

THÂN THU HIỀN (BaoLamDong.vn)

Lượt xem: 360
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002627606
  •  Đang online: 46
  •  Trong tuần: 18.483
  •  Trong tháng: 132.685
  •  Trong năm: 616.015