TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở In trang
26/03/2023 02:02 CH

Những năm qua, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ở huyện Đạ Tẻh từng bước được chú trọng và triển khai sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đó không chỉ tạo nguồn động lực cho Nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, mà còn nâng cao đời sống tinh thần, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.

Nét văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đạ Tẻh được tái hiện thông qua các ngày hội
Nét văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đạ Tẻh được tái hiện thông qua các ngày hội

Tại Thôn 3 (xã Mỹ Đức), Ban Vận động đã triển khai cho 100% hộ gia đình trong thôn đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư đăng ký danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Thôn 3 cho hay: 9 năm liền thôn đạt Thôn văn hóa và tiếp tục đạt Khu dân cư kiểu mẫu năm 2022. Năm 2022, toàn thôn có 140/142 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 98,5%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) được thôn duy trì và tham gia đầy đủ phong trào do xã và huyện tổ chức.

Khoác lên mình một diện mạo mới, ở Mỹ Đức, cùng với sự ấm no về kinh tế, đời sống văn hoá tinh thần của người dân ngày được nâng cao, các phong trào văn hóa, TDTT đã trở thành nét đẹp sinh hoạt tinh thần của người dân. Ông Hà Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức cho biết: Nhiều câu lạc bộ văn nghệ, cồng chiêng, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá... được thành lập trong các khu dân cư, các cơ quan, trường học và duy trì việc sinh hoạt đều đặn. Hằng năm, vào các ngày lễ lớn của dân tộc, các ngày kỷ niệm của địa phương, xã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, hội thi, hội diễn, để các câu lạc bộ có cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người dân. Năm 2022, toàn xã có 3 thôn đạt Thôn văn hóa năm thứ 3, 2 thôn đạt Thôn văn hóa năm thứ 6, 4 thôn đạt Thôn văn hóa năm thứ 7, 2 thôn đạt Thôn văn hóa năm thứ 8.

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Thời gian qua, các nội dung của Phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần phát huy được vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trong đó, các tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được triển khai đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nếp sống của mỗi gia đình, khu dân cư. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa phát triển rộng khắp, góp phần tích cực tạo ra những tiêu chuẩn và chuẩn mực về văn hóa...

Năm 2022, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, huyện Đạ Tẻh có 11.778/12.080 hộ được công nhận Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,5%. 

Qua đó, phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp. Năm 2022, toàn huyện có 77/77 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 100%. 

Đến tháng 10/2022, Phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” được lan tỏa trong toàn huyện với 9/9 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn Đạ Tẻh được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Cùng với đó, có 73/77 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, đạt tỷ lệ 94,8%.

Năm qua, công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được thực hiện thường xuyên, liên tục với các hoạt động cụ thể như lễ phát động Ngày chạy Olympic; lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022 trên địa bàn huyện; tổ chức các giải thể thao cấp huyện và các giải thể thao ở cơ sở... 

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đạ Tẻh cho biết thêm, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đoàn kết cộng đồng, và xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Để phong trào nói trên được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, huyện Đạ Tẻh tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động và từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu. Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nhất là việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ.

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 371
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002627478
  •  Đang online: 57
  •  Trong tuần: 18.355
  •  Trong tháng: 132.557
  •  Trong năm: 615.887