TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” In trang
06/04/2023 04:41 CH

Ngày 6/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” giai đoạn 2018 – 2022. 

Đồng chí Phan Đức Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” giai đoạn 2018 – 2022

 

Huyện Đạ Tẻh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 34.729 ha (rừng đặc dụng 25,4 ha, rừng phòng hộ 5.101,9 ha, rừng sản xuất 29.589 ha), chiếm 66,02% diện tích tự nhiên của huyện, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 63,46%.

Trên địa bàn huyện Đạ Tẻh có 1 đơn vị chủ rừng nhà nước là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, 537 chủ rừng hộ gia đình được giao đất, giao rừng theo dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn và 23 dự án thuê đất để đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp với tổng diện tích là 33.804,19 ha.

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và đất lâm nghiệp được các cấp, chính quyền huyện Đạ Tẻh quan tâm thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp được tăng cường; bộ máy quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng thường xuyên được kiện toàn phù hợp với điều kiện thực tế; hiệu quả kinh tế từ rừng từng bước được khẳng định, hằng năm có hơn 1.000 hộ gia đình và 9 tập thể được giao khoán và hưởng kinh phí chi trả từ dịch vụ môi trường rừng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội. 

Trong giai đoạn 2018-2022, các cơ quan chức năng phối hợp tuần tra, kiểm tra phát hiện, xử lý 166 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, lâm sản thiệt hại 151,619 m3, diện tích thiệt hại 17,452  ha (2 hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép), xử lý 161 vụ, trong đó, xử lý hình sự 10 vụ, xử phạt hành chính 151 vụ, thu nộp ngân sách trên 731 triệu đồng. So sánh với năm 2018 thì số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm 85,7% (năm 2018 có 77 vụ, năm 2019 có 32 vụ, năm 2020 có 26 vụ, năm 2021 có 20 vụ và năm 2022 có 11 vụ), diện tích rừng bị thiệt hại giảm 65,3%.