TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở In trang
26/03/2024 01:53 CH

Ngày 25/3, ông Nguyễn Văn Tuyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đạ Tẻh cho biết, đến thời điểm hiện tại, 9/9 xã, thị trấn của huyện Đạ Tẻh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn huyện Đạ Tẻh được chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn huyện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn huyện Đạ Tẻh được chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn huyện
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn huyện Đạ Tẻh được chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn huyện

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc; đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch; đảm bảo đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thông qua nghị quyết, cùng chương trình thống nhất hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029, trọng tâm là tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các đơn vị cũng đã hiệp thương, bầu ra 312 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở khóa mới đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu và tiêu chuẩn theo quy định; hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2024.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lượt xem: 75
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002306326
  •  Đang online: 56
  •  Trong tuần: 1.749
  •  Trong tháng: 62.061
  •  Trong năm: 294.735