TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Giám sát Chỉ thị 24-CT/TU “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” In trang
14/09/2023 11:02 SA

Thực hiện Quyết định số 893-QĐ/HU, ngày 27/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.  Trong 02 ngày 12 và 13/9/2023, Đoàn giám sát của Huyện ủy đã tiến hành tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU đối với 03 tập thể và 03 cá nhân: Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã An Nhơn; Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện; Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường THPT Đạ Tẻh. 

Giám sát Chỉ thị 24-CT/TU “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”
Giám sát Chỉ thị 24-CT/TU “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”

Qua giám sát, hầu hết các tập thể, cá nhân được giám sát đều thấy được tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, đưa công tác dân vận trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy 03 đơn vị tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc cải cách hành chính, quan tâm giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân cho các bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; thường xuyên tăng cường đối thoại, tiếp xúc với công chức, viên chức và Nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị tham gia tích cực phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí trưởng Đoàn giám sát yêu cầu các tập thể, cá nhân được giám sát tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 24-CT/TU, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tiếp dân, thái độ phục vụ Nhân dân; quan tâm công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” để tạo sự đồng thuận, sức lan tỏa trong xã hội.
 

Lượt xem: 398
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002587620
  •  Đang online: 29
  •  Trong tuần: 3.950
  •  Trong tháng: 92.699
  •  Trong năm: 576.029