TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo tại huyện Đạ Tẻh In trang
08/08/2023 01:40 CH

Sáng 8/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Lữ đoàn 162 – Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Huyện ủy Đạ Tẻh tổ chức hội nghị thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ giáo viên các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

Thượng tá Vũ Viết Bằng – Phó Chính ủy Lữ đoàn 162, Vùng 4 Quân chủng Hải quân tuyên truyền về biển đảo

 

Tại đây, Thượng tá Vũ Viết Bằng – Phó Chính ủy Lữ đoàn 162, Vùng 4 Quân chủng Hải quân đã thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam. Đồng thời tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.