TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Ðạ Tẻh: Thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng In trang
11/08/2023 01:37 CH

Huyện ủy Đạ Tẻh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Từ đó, nhằm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, kỷ luật ở các cấp ủy, tổ chức Đảng trong đảng bộ.

Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng ở Đạ Tẻh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền

 

Đảng bộ huyện Đạ Tẻh hiện có 37 tổ chức cơ sở đảng, gồm 13 đảng bộ, 24 chi bộ cơ sở và có 147 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 2.223 đảng viên. Trong hoạt động lãnh đạo, Huyện ủy Đạ Tẻh luôn xác định nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và chính trị của Đảng. 

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong năm nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, được xem là nguyên tắc chi phối các nguyên tắc khác. Nhằm phát huy vai trò, trí tuệ lãnh đạo của tập thể, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Đạ Tẻh đã ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy. Trong đó, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, mối quan hệ công tác... đúng nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Huyện ủy Đạ Tẻh cũng đã đề ra nhiều giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của các tổ chức Đảng trên địa bàn. Trong đó, chỉ đạo tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ. Tích cực và kịp thời đấu tranh chống những luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng bằng việc nêu cao tinh thần phê và tự phê trong sinh hoạt Đảng; trang bị những kiến thức cơ bản, khoa học về công nghệ thông tin, nhất là các trang mạng xã hội, chấp hành nghiêm Luật An ninh mạng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, duy trì nền nếp sinh hoạt, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy, đảng ủy; căn cứ vào tình hình thực tế của từng loại hình chi bộ để đưa ra các hình thức sinh hoạt phù hợp; xem xét, xử lý nghiêm những tổ chức Đảng không đảm bảo duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định.

Cùng với đó, Huyện ủy Đạ Tẻh cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, theo năng lực, sở trường. Tạo môi trường thuận lợi để cho đảng viên có điều kiện rèn luyện, trưởng thành. Thực hiện nghiêm túc chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với cá nhân phụ trách. Thể chế hóa thành các quy chế, quy định cụ thể về tổ chức, lề lối làm việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để vừa giữ vững chế độ lãnh đạo tập thể, vừa tăng cường mạnh mẽ trách nhiệm cá nhân. Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Xử lý nghiêm minh, kịp thời những đảng viên, tổ chức vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Đạ Tẻh; các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong thực thi nguyên tắc dân chủ trong hoạt động. Đặc biệt là việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ huyện đã được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Các cấp ủy, chi bộ đã cơ bản thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Trong sinh hoạt, các tổ chức Đảng đã bám sát nội dung, quy trình sinh hoạt theo quy định; chú trọng việc đánh giá toàn diện vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ trên các mặt công tác. Từ đó, góp phần phát huy những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế; đồng thời đề ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong các tổ chức Đảng ở Đạ Tẻh cũng đã góp phần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ. Việc thực thi đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ cũng đã giúp cho cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ. Qua đó, phát huy được trí tuệ của đảng viên, làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên.

Đồng chí Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh cho biết, những năm qua, Huyện ủy Đạ Tẻh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của các tổ chức Đảng trong đảng bộ. Từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ huyện Đạ Tẻh ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

DUY DANH (BaoLamDong.vn)

Lượt xem: 292
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002586637
  •  Đang online: 45
  •  Trong tuần: 2.967
  •  Trong tháng: 91.716
  •  Trong năm: 575.046