TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Hội nghị Huyện ủy Đạ Tẻh lần thứ 15 In trang
12/01/2023 11:08 SA

Sáng 12/1, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15.

Hội nghị lần này tập trung vào nội dung quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023; báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 

Đặc biệt, Hội nghị dành nhiều thời gian để quán triệt Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở và Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Trong thời gian qua, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tập trung cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Đến nay, Đảng bộ huyện có 37 tổ chức cơ sở đảng với hơn 2.300 đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đã tăng cường quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII; chú trọng công tác dân vận chính quyền. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng luôn  được Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. Tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn ngừa các sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.