TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Hoàn tất các lớp học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII In trang
10/01/2023 02:22 CH

Tính đến hôm nay, 10/1, Trung tâm Chính trị huyện Đạ Tẻh đã tổ chức hoàn tất 23 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các học viên tham gia lớp học tập

 

Cụ thể, có 4 lớp dành cho cán bộ, công chức đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; 10 lớp cho giáo viên và 9 lớp cho các xã, thị trấn.

Tại các lớp, học viên đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Các lớp học nhằm cung cấp cho cán bộ, công chức đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; giáo viên và cán bộ các xã, thị trấn nắm những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; là cơ sở để chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lượt xem: 318
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002306336
  •  Đang online: 51
  •  Trong tuần: 1.759
  •  Trong tháng: 62.071
  •  Trong năm: 294.745