TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2023 In trang
06/07/2023 10:12 SA

Chiều ngày 05/7/2023, được sự cho phép của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 06 tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Huyện ủy và các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, đồng chí Trịnh Xuân Dũng, UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2023
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2023

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ huyện. Trong 06 tháng đầu năm 2023 cấp ủy, UBKT các cấp trong đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình. Đến nay có nhiều đơn vị đã thực hiện hoàn thành tiến độ chương trình đã đề ra từ đầu năm.

Cụ thể:

- Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy: đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra đối với 07 tổ chức đảng và 04 đảng viên (Đạt tỷ lệ 75% so với kế hoạch) về việc lãnh đạo, chỉ đạo kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân;việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025 -  2030, 2026 - 2031; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư. Tiến hành 01 cuộc giám sát (Đạt tỷ lệ 25% so với kế hoạch) về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương đối với 03 tổ chức và 03 đảng viên.

- Đối với UBKT Huyện ủy: Đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức (Đạt 100% so với kế hoạch) và 06 đảng viên (Đạt 300% so với kế hoạch). Kết quả kiểm tra, tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra đều có vi phạm, trong đó, đã xử lý kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 05  đảng viên, 01 đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật cho kiểm điểm rút kinh nghiệm. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng (Đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch); Kiểm tra tài chính đảng đối với 02 tổ chức đảng, (đạt 66,67% so với kế hoạch) tiến hành 01 cuộc giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với 01 đồng chí (Đạt tỷ lệ 25% so với kế hoạch).

- Đối với cấp ủy cơ sở: Trong 06 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy cơ sở đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra đối với 20 tổ chức đảng và 16 đảng viên về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiến hành 12 cuộc giám sát đối với 11 chi bộ và 06 đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Đối với Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở: Tiến hành kiểm tra DHVP đối với 01 tổ chức và 01 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với 11  tổ chức; kiểm tra tài chính đảng đối với 07  tổ chức; tiến hành giám sát đối với 09 tổ chức và 02 đảng viên.

- Công tác thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, toàn đảng bộ huyện đã xử lý kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng (khiển trách) và 13 đảng viên (khiển trách 10 đ/c, cảnh cáo 03 đ/c). Nội dung vi phạm: Vi phạm chính sách dân số; vi phạm an toàn giao thông bị xử phạt hành chính; giả mạo trong công tác bị các cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố; chuyển nhượng đất công không đúng quy định. 

Qua đánh giá những kết quả đã đạt được Hội nghị đã nhận được các ý kiến góp ý, trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp mình để từng bước hoàn thiện, phát huy hơn nữa vai trò công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của toàn đảng bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Dũng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã ghi nhận,đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 06 tháng đầu năm của các đơn vị trong đảng bộ huyện. Để tạo sự thống nhất và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 06 tháng cuối năm 2023, đồng chí đề nghị cấp ủy, UBKT tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho các chi bộ, đảng viên nghiên cứu thực hiện. Chủ động rà soát, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy, UBKT đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu kiện toàn bộ máy Ủy ban kiểm tra, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có chất lượng, có phẩm chất chính trị, năng lực, kinh nghiệm công tác, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Thị Trang

Lượt xem: 386
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002587955
  •  Đang online: 54
  •  Trong tuần: 4.285
  •  Trong tháng: 93.034
  •  Trong năm: 576.364