TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh quán triệt Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh In trang
15/02/2023 01:43 CH

Trong 2 ngày 15 và 16/2, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức 2 lớp Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Đ/c Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo
Đ/c Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Hội nghị học tập, quán triệt được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tại điểm cầu trực tiếp tại Hội trường Huyện ủy, các đại biểu tham dự gồm Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; các đồng chí Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ đang sinh sống tại Đạ Tẻh; lãnh đạo và chuyên viên các Ban Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo và chuyên viên MTTQ và các đoàn thể huyện; trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc huyện; các đồng chí phó ban của HĐND huyện; trưởng, phó các cơ quan thuộc tỉnh (sinh hoạt đảng tại địa phương) đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí báo cáo viên, ủy viên UBKT Huyện ủy. Còn tại điểm cầu trực tuyến tại các xã, thị trấn có sự tham dự của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; trưởng, phó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức các xã, thị trấn; đảng viên ở các chi bộ nông thôn.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023

Để việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 đạt kết quả cao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn cử ½ số cán bộ, công chức của đơn vị tham gia học tập mỗi lớp để đảm bảo công tác trực tiếp dân, xử lý công việc cơ quan.

Các lớp học tập, quán triệt Chuyên đề 2023 nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền; giúp các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, học tập, làm sâu sắc thêm nội dung Chuyên đề năm 2023; cụ thể hoá các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân năm 2023.

Tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội. Thông qua việc học tập, quán triệt các nội dung Chuyên đề năm 2023 góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Kết luận chỉ đạo tại lớp học tập, quán triệt, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm thứ 3 triển khai chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai chuyên đề năm 2023 với nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Để việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị đạt kết quả cao, Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh đề nghị các TCCS đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện thực hiện nghiêm Kế hoạch số 62 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đặc biệt, sau khi học tập Chuyên đề năm 2023, các chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, hàng quý lồng ghép những nội dung của chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ; chú trọng phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo trong công tác điều hành của từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên cơ sở quy định, tránh tình trạng thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, chỉ việc của cấp trên. 

Đồng thời, năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ, đề nghị các cấp ủy, chính quyền rà soát lại hệ thống các chỉ tiêu để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX sớm hoàn thành.  Các TCCS đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện bám sát nội dung chuyên đề, căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị đăng ký nội dung trọng tâm, đột phá năm 2023; chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng kí cam kết làm theo.

Sau khi tổ chức 2 lớp trực tuyến, trong tháng 2/2023, huyện Đạ Tẻh tiếp tục mở 4 lớp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 10 lớp cho giáo viên học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023. 

Hồ Quốc Phong

Lượt xem: 706
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002587627
  •  Đang online: 33
  •  Trong tuần: 3.957
  •  Trong tháng: 92.706
  •  Trong năm: 576.036