TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Huyện Đạ Tẻh, sau một năm nhìn lại In trang
31/12/2022 03:39 CH

Trong những năm qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng luôn  được Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. Tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn ngừa các sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Trao giấy khen của UBKT Tỉnh ủy cho các tập thể
Trao giấy khen của UBKT Tỉnh ủy cho các tập thể

Về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ: Xác định rõ phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm”. Năm 2022 Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tiến hành kiểm tra 24 tổ chức đảng và 06 đảng viên. Nội dung kiểm tra: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng, công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Tiến hành giám sát chuyên đề đối với 05 tổ chức đảng và 05 đảng viên về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác giám sát thường xuyên cũng được coi trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ đã phân công các đồng chí cấp ủy viên thực hiện giám sát thường xuyên, theo dõi địa bàn, lĩnh vực, kịp thời nắm tình hình, báo cáo cấp uỷ chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cũng như phát hiện những hạn chế, thiếu sót khi mới manh nha. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy phần lớn các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện cơ bản tốt, tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được thường xuyên, sâu sát.

Về công tác kiểm tra, giám sát của UBKT huyện uỷ: UBKT huyện uỷ đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 03 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng đối với 04 tổ chức; giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức và 04 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 02 đồng chí bằng hình thức cảnh cáo. Kết quả kiểm tra, giám sát: các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên qua kiểm tra DHVP, uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ đã Tham mưu BTV Huyện uỷ thi hành kỷ luật đối với 01 đồng chí với hình thức cách hết các chức vụ trong đảng. Trong năm, UBKT đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ đã cử 07 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do UBKT Tỉnh uỷ tổ chức; phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp quán triệt quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm đến cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thực hiện. Với những kết quả trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ đã được UBKT Tỉnh uỷ tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Bước sang năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ huyện, các nghị quyết của Trung ương, tỉnh uỷ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. UBKT Huyện uỷ sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tập trung kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; thực hiện kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn: Nguyễn Thị Trang (UBKT Huyện ủy)

Lượt xem: 691
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002587909
  •  Đang online: 135
  •  Trong tuần: 4.239
  •  Trong tháng: 92.988
  •  Trong năm: 576.318