TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng In trang
24/01/2024 10:17 SA

Ngày 24/1, Huyện ủy Đạ Tẻh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phan Đức Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Tống Giang Nam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đồng chủ trì hội nghị. 

Trong năm 2023, công tác xây dựng Đảng được Huyện ủy Đạ Tẻh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực; kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy bằng các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên. Kịp thời nắm bắt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục được đổi mới; tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định; chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được nâng lên; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; việc xây dựng mô hình dân vận khéo tiếp tục được tập trung chỉ đạo.

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của đảng cho đồng chí Nguyễn mạnh Việt bí thư Huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện
Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của đảng cho đồng chí Nguyễn mạnh Việt bí thư Huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện

Trong đó, nổi bật 100% cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, địa phương, đơn vị (NQ 90%); trong đó, có từ 25% cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân có sản phẩm cụ thể được đánh giá cấp độ “Đạt” theo yêu cầu (NQ 25%). Có 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện đăng ký, cam kết tu dưỡng rèn luyện về phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện trách nhiệm về nêu gương theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao (NQ 100%).

Khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023
Khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023

Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền
Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền

Ngoài ra, có 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (NQ 90%). Toàn Đảng bộ kết nạp 72 đảng viên đạt 107,46% kế hoạch (NQ phấn đấu kết nạp 67 đảng viên mới). Có 100% cấp ủy cơ sở, Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát theo quy định (NQ 100%). Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành Tốt nhiệm vụ năm 2023.

Khen thưởng đồng chí bí thư chi bộ thôn Tố Lan và thôn tám xã Mỹ Đức có thành tích xuất sắc trong việc tạo nguồn và phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Khen thưởng đồng chí bí thư chi bộ thôn Tố Lan và thôn tám xã Mỹ Đức có thành tích xuất sắc trong việc tạo nguồn và phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn. Trong đó, Huyện ủy Đạ Tẻh quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và huyện. 

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền…

Nhân dịp này, Huyện ủy Đạ Tẻh cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2023. 
 

Lượt xem: 478
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002576619
  •  Đang online: 516
  •  Trong tuần: 516
  •  Trong tháng: 81.698
  •  Trong năm: 565.028