TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Liên đoàn Lao động huyện Đạ Tẻh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII công đoàn Việt Nam In trang
26/01/2024 03:38 CH

Ngày 24/01/2024; Tại Hội trường khối Mặt trận – Đoàn thể, Liên đoàn Lao động huyện Đạ Tẻh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt,  triển khai Nghị quyết Nghị quyết Đại hội XIII công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham gia học tập có gần 100 đồng chí là Uỷ viên BCH, uỷ viên UBKT LĐLĐ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện; BCH CĐCS trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Phạm Thị Lệ Dung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng trình bày một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/12/2023, tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.095 đại biểu. Đại hội đã đề ra mục tiêu của nhiệm kỳ mới là: "Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt; Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta".

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của các cấp Công đoàn huyện Đạ Tẻh, nhằm góp phần tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của các cấp công đoàn trong việc cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

Phạm Yến

Lượt xem: 174
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002594750
  •  Đang online: 63
  •  Trong tuần: 11.080
  •  Trong tháng: 99.829
  •  Trong năm: 583.159