TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đạ Tẻh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023 gắn với tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. In trang
28/07/2023 09:57 SA

Ngày 14/7/2023 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đạ Tẻh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023 gắn với tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Khen thưởng tập thể, cá nhân
Khen thưởng tập thể, cá nhân

Ông Nguyễn Văn Tuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Bà Nguyễn Thị Hồng Lạc và ông Trần Viết Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh; đồng chí Đinh Viết Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Đ/c Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đ/c Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị được nghe các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 và đồng chí Đinh Viết Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tóm tắt kết quả kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

Hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân nhất là người nghèo, gia đình chính sách, các gia đình khó khăn được triển khai thường xuyên. Trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, từ các nguồn hỗ trợ MTTQ huyện đã tặng 550 suất quà trị giá 388.800.000 đồng, hỗ trợ xây mới 02 căn và sửa chữa 01 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 125.000.000 đồng (từ nguồn Quỹ vì người nghèo huyện). Hoàn thành việc giải ngân hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo tại các xã Mỹ Đức, Đạ Pal, Quốc Oai và thị trấn Đạ Tẻh với số tiền 1 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của MTTQVN tỉnh Lâm Đồng, Quỹ Vì người nghèo các xã, TT đã giải ngân số tiền 354.500.000 đồng để xây mới 04 căn, sữa chữa 05 căn, hỗ trợ 48 hộ gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho 40 em học sinh khó khăn có thành tích trong học tập.

Quỹ cứu trợ huyện kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 10 trường hợp bị tai nạn rủi ro và thiên tai, tổng số tiền 26.000.000 đồng. MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 67 đối tượng tiêu biểu, cốt cán trong các dân tộc, tôn giáo số tiền 26.800.000 đồng; Phối hợp tổ chức đoàn tặng quà cho 81 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 lên đường nhập ngũ với số tiền 40.500.000 đồng…

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các  cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn; chủ động triển khai thực hiện các chuyên đề giám sát và phản biện xã hội năm 2023 theo kế hoạch; tham gia góp ý các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền; phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng với các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 01/8/2003  của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư từng bước có sức lan tỏa trong đời sống chính trị của nhân dân. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo. Chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí, cả hệ thống chính trị vào cuộc, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, từ 54% khu dân cư tổ chức ngày hội năm đầu triển khai, đến nay đã có 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết dân tộc, thu được nhiều kết quả có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, thật sự là “Ngày hội của Nhân dân”. Thông qua việc tổ chức Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc đã được gìn giữ và phát huy, đó là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo… việc khen thưởng, biểu dương khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội góp phần xây dựng tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu ra những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng thời góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong 06 tháng cuối năm 2023 và báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao hoạt động công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đề ra. Tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • Tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Chỉ tổ chức 1 tiệc duy nhất trong việc cưới” và “Văn minh tiết kiệm trong việc tang”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu”, phong trào xây dựng mô hình cảnh quan môi trường nông thôn.
 • Tiếp tục tăng cường vận động các tầng lớp Nhân dân kích hoạt mã định danh điện tử mức 2 trên hệ thống VNeID.
 • Tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo; nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương sắp xếp  đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 theo Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/07/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 • Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029. 
 • Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Ghi nhận những thành tích đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thời gian qua, tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻh đã tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân có thành tích trong 20 năm xây dựng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

(Nguồn: Ủy ban MTTQVN huyện)
 

Lượt xem: 275
Liên kết website
Thống kê truy cập
 • 002590526
 •  Đang online: 74
 •  Trong tuần: 6.856
 •  Trong tháng: 95.605
 •  Trong năm: 578.935