TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX In trang
25/05/2023 07:44 CH

Sáng 25/5, Huyện uỷ Đạ Tẻh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đạ Tẻh chủ trì Hội nghị

 

Tham dự có các đồng chí: Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Quang Lâm - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Báo cáo tại Hội nghị, trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Tẻh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới; đồng thời, tiếp tục kế thừa những thành quả phát triển trong nhiệm kỳ trước, từ đó tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của huyện tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyến biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được phát huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành; hệ thống chính trị được củng cố vững chắc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị

 

Cụ thể, trong nửa nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 8,23%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,5 triệu đồng; giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích ước đạt 110 triệu đồng/ha; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 đạt 3.684 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2023 ước đạt 280,561 tỷ đồng; tốc độ tăng trung bình đạt 21,1%/năm; 5/8 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1/8 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ nghèo đa chiều cuối năm 2023 ước còn 3,61%, trong đó hộ nghèo là 1,01% giảm 0,62% so với năm 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2023 đạt 46%, tăng 6% so với năm 2020, đạt 92% chỉ tiêu nhiệm kỳ; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội ước đạt 19%, bảo hiểm y tế ước đạt 94,9%; bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 7,5%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1 - 1,1%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh bằng 97%; độ che phủ rừng đến năm 2023 đạt 63,06%... 

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tính đến tháng 4/2023, đã kết nạp được 158 đảng viên, đạt 63,2%. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm đạt từ 91,8% - 97,3% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại như nhiều dự án giao thông triển khai chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng; công tác phát triển, quảng bá và xúc tiến du lịch còn nhiều hạn chế; một số loại cây trồng tăng nhanh về diện tích nhưng thiếu bền vững về thị trường; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn thiếu bền vững; hạ tầng nông nghiệp được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được theo yêu cầu.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

 

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị một số ít tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên chưa sâu sát với tình hình địa phương, đơn vị; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) gắn với Kết luận số 01 của Bộ Chính trị có lúc, có nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên ở một số tổ chức đảng còn gặp nhiều khó khăn; công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận của một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa chính quyền với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận có nơi, có việc chưa chặt chẽ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Tẻh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cũng chỉ rõ những tồn tại, khó khăn mà Đạ Tẻh đang gặp phải. Đồng thời đề nghị địa phương cần tiếp tục bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030 tầm nhìn năm 2045 gắn thực hiện Chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Nghị quyết Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần IX và các nghị quyết, chuyên đề khác để quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương để huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội theo phương châm “nhanh, toàn diện, bền vững”. Trong đó, thực hiện cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn đẩy mạnh đô thị hoá và phát triển nông nghiệp xanh, thông minh, hữu cơ; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng phát triển kinh tế tập thể. Tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại, công nghiệp xây dựng và đẩy mạnh khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược trọng điểm trên địa bàn huyện; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ rừng, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng, trồng cây gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền.

Đồng thời, thực hiện tốt các chỉ tiêu trong chương trình mục tiêu quốc gia về phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đồ án quy hoạch vùng huyện Đạ Tẻh đã được phê duyệt, trên cơ sở đó cần phải phủ kín các quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, phân khu để làm tốt công tác quản lý để đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 

Thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn; quan tâm đến công tác giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Phát triển văn hoá, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế, chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng, cơ sở vật chất đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội để chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công và người nghèo. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý, tín dụng đen; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh và thực hiện nghiêm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp uỷ các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kết luận Hội nghị số 21 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

THÂN THU HIỀN (BaoLamDong.vn)

Lượt xem: 281
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002466131
  •  Đang online: 31
  •  Trong tuần: 9.972
  •  Trong tháng: 48.484
  •  Trong năm: 454.540