TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
269-BC/HU
22/12/2022
Phan Đức Thái
Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
253-BC/HU 03/10/2022 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
227-BC/HU 04/07/2022 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
199-BC/HU 01/04/2022 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
167-BC/HU 16/12/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
64-BC/HU 09/04/2021 Báo cáo tình hình xây dựng KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
05/TB-UBND 13/01/2021 Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
06-QĐ/HU 05/09/2019 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002466110
  •  Đang online: 36
  •  Trong tuần: 9.951
  •  Trong tháng: 48.463
  •  Trong năm: 454.519