TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
253-BC/HU
03/10/2022
Phan Đức Thái
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001402002
  • Đang online: 111
  • Trong tuần: 111
  • Trong tháng: 6.506
  • Trong năm: 326.411