TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
227-BC/HU
04/07/2022
Phan Đức Thái
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002466249
  •  Đang online: 44
  •  Trong tuần: 10.090
  •  Trong tháng: 48.602
  •  Trong năm: 454.658