TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
269-BC/HU
22/12/2022
Phan Đức Thái
Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
71-BC/BDVHU 07/11/2022 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận “Ngày chủ nhật cùng Nhân dân” năm 2022
253-BC/HU 03/10/2022 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
60-BC/BTGHU 20/09/2022 Báo cáo công tác Tuyên giáo tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2022
66-BC/BDVHU 14/09/2022 Báo cáo kết quả công tác dân vận quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022
67-BC/BDVHU 14/09/2022 Báo cáo kết quả công tác dân vận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022
237-BC/HU 18/08/2022 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
227-BC/HU 04/07/2022 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
199-BC/HU 01/04/2022 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
167-BC/HU 16/12/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
64-BC/HU 09/04/2021 Báo cáo tình hình xây dựng KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001141615
  • Đang online: 33
  • Trong tuần: 5.981
  • Trong tháng: 15.154
  • Trong năm: 66.024