TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Khai mạc lớp 4 bài lý luận cho đoàn viên thanh niên năm 2024 In trang
18/03/2024 03:41 CH

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024; Nhằm nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trong địa bàn huyện. Huyện đoàn Đạ Tẻh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở 04 lớp bồi dưỡng học tập 4 bài lý luận chính trị mới cho 400 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên diễn ra từ ngày 09/03 đến ngày 20/03/2024 tại các trường THPT và Trung tâm GDNN – GDTX huyện. 

Khai mạc lớp 4 bài lý luận cho đoàn viên thanh niên năm 2024
Khai mạc lớp 4 bài lý luận cho đoàn viên thanh niên năm 2024

Tại các lớp học, các đồng chí Báo cáo viên trình bày 4 chuyên đề bao gồm: “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Cuối lớp học các ban đoàn viên sẽ được thảo luận, trao đổi cùng với giảng viên và thực hiện viết bài thu hoạch.

Việc học lý luận chính trị được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn học tập và công tác.

Trước đó, từ ngày 04/3/2024, BTV Huyện đoàn đã ban hành hướng dẫn triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên đến 25 cơ sở Đoàn trong toàn huyện nhằm tạo thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2024).

Huyện đoàn Đạ Tẻh
 

Lượt xem: 197
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002575697
  •  Đang online: 538
  •  Trong tuần: 538
  •  Trong tháng: 80.776
  •  Trong năm: 564.106