TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới In trang
14/07/2022 01:43 CH

Sáng 14/7, Trung tâm Chính trị huyện Đạ Tẻh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2022.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

 

Tham gia lớp bồi dưỡng, 40 học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt nội dung của các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học. 

Thông quan lớp học nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lượt xem: 45
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000790494
  • Đang online: 29
  • Trong tuần: 4.708
  • Trong tháng: 14.612
  • Trong năm: 353.299