TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh lần thứ VIII thành công tốt đẹp In trang
13/06/2024 05:59 CH

Ngày 13/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Đạ Tẻh tổ chức Phiên trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy; Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Tống Giang Nam -  Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh.

Quang cảnh Đại hội

 

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 sát thực tiễn, khách quan và xây dựng; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của MTTQ Việt Nam huyện đáp ứng yêu với nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà cụ thể là các nghị quyết, chương trình hành động của huyện Đảng bộ và kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua công tác tổ chức và hoạt động, các đoàn thể thành viên thực hiện có hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Triển khai thực hiện đạt và vượt 9/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra.

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện khá đồng bộ và có hiệu quả, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai gắn với phong trào xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng đã thu được những kết quả đáng trân trọng. Công tác phát huy dân chủ thông qua việc triển khai Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thành viên tổ chức thực hiện bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Tăng cường xây dựng, củng cố về tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp.

Đồng chí Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đến hết năm 2023, toàn huyện Đạ Tẻh có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Đạ Tẻh đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong đó, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 2 xã đã lập hồ sơ và đang chờ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, hiện đang rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, toàn huyện Đạ Tẻh có 77/77 khu dân cư tiêu biểu, đạt 100%, trong đó có 51 khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện và 40 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh, có 2 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh duy trì 5 năm liên tục.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh trao bức trướng cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Bước vào nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh sẽ tập trung phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển xây dựng huyện Đạ Tẻh phát triển toàn diện, bền vững; thúc đẩy các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân; đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống MTTQ Việt Nam hướng mạnh về cơ sở; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, ban, tổ tư vấn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Ra mắt Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những thành tích mà MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã đạt được trong thời gian qua. Từ đó đã từng bước phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện.

Đồng thời, đề nghị MTTQ các cấp trong huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kịp thời phản ánh kiến nghị với Đảng, Nhà nước xem xét, giải quyết và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao khen thưởng của UBND huyện cho các tập thể có thành tích

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; lắng nghe, tập hợp ý kiến, phản ánh, đề xuất giải quyết tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín tiêu biểu, các chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tuyên truyền, vận động tham gia phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp; đồng thời cảnh giác đấu tranh với các đối tượng xuyên tác, kích động, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, xâm hại lợi ích của đất nước, của Nhân dân…

Tại Đại hội, các đại biểu cũng tiến hành góp ý, bổ sung ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VIII; dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX; Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung và Chương trình hành động nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tham luận các mô hình hay, cách làm tiêu biểu, thiết thực góp phần nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội cùng đóng góp vào sự phát triển chung của huyện.

Đại hội đã hiệp thương cử 59 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử ông Nguyễn Văn Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Nguyễn Thị Hồng Lạc được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội cũng hiệp thương cử 12 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dịp này, UBND huyện Đạ Tẻh đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hoàng Sa (BaoLamDong.vn)

Lượt xem: 77
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002586852
  •  Đang online: 50
  •  Trong tuần: 3.182
  •  Trong tháng: 91.931
  •  Trong năm: 575.261