TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Tổ chức sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng In trang
02/05/2024 01:46 CH

Ngày 2/5, Huyện ủy Đạ Tẻh tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề trong cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể.

Các học viên tham dự đợt sinh hoạt chính trị

 

Tại chương trình, các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của tác phẩm như vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, các xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Đặc biệt, tập trung làm sáng tỏ “bản sắc đối ngoại “cây tre Việt Nam”: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng nhất để phát huy hiệu quả và sức mạnh tổng hợp của đối ngoại. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật trong từng thời kỳ, khẳng định đối ngoại đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta; nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn triển khai để tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, làm rõ bối cảnh thời đại, những yêu cầu đặt ra và 6 nhiệm vụ chủ yếu của công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới. Khẳng định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng là nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Mặt khác, khẳng định đường lối đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong đó, đặc biệt các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác quan trọng. Khẳng định vị thế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực, cũng như sự đóng góp của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Đồng chí Hồ Quốc Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Tẻh truyền đạt các nội dung chính của tác phẩm đến học viên

 

Đồng thời, thông tin về dấu ấn đối ngoại, ngoại giao; đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối với những thành tựu đối ngoại nổi bật, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Khẳng định giá trị thời đại của trường phái đối ngoại mang bản sắc “cây tre Việt Nam” cũng như phong cách ngoại giao đặc sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhấn mạnh sự ủng hộ và đồng thuận to lớn của Nhân dân đối với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, thể hiện sự kính trọng, tình cảm trân quý và sự tri ân sâu sắc, dưới góc nhìn đa dạng, nhiều chiều của cán bộ, Nhân dân đối với đồng chí Tổng Bí thư. Khẳng định mong muốn của các nước đối tác, bạn bè quốc tế về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối ngoại song phương với Việt Nam và sự ủng hộ chân thành đối với mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn 2045.

Theo Huyện ủy Đạ Tẻh, đợt sinh hoạt này nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm; tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của tác phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng; bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lượt xem: 210
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002587929
  •  Đang online: 61
  •  Trong tuần: 4.259
  •  Trong tháng: 93.008
  •  Trong năm: 576.338