TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đổi mới công tác tuyên truyền trong tổ chức Công đoàn In trang
30/04/2023 10:20 CH

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn huyện Đạ Tẻh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào công tác xây dựng tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đang đặt ra cho công tác tuyên tuyền những nhiệm vụ và thách thức mới, cần đổi mới về cả nội dung và hình thức tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Ngày 26/4/2023, LĐLĐ huyện đã tổ chức tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền cho 100 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Đổi mới công tác tuyên truyền trong tổ chức Công đoàn
Đổi mới công tác tuyên truyền trong tổ chức Công đoàn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hồ Quốc Phong – Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, trang bị kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động; kỹ năng tham gia mạng xã hội; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội công đoàn huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Trương Quang Lang – Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Việc tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn.  Đặc biệt trong thời buổi mạng xã hội phát triển nhanh, mạnh thì công tác truyền thông Công đoàn phải đảm bảo kịp thời, nhanh chóng để tạo sức lan tỏa và định hướng đúng đắn, đa dạng và linh hoạt hình thức tuyên truyền.

Việc triển khai tập huấn nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Qua đó góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phạm Yến

Lượt xem: 397
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002466151
  •  Đang online: 27
  •  Trong tuần: 9.992
  •  Trong tháng: 48.504
  •  Trong năm: 454.560