TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc In trang
21/06/2024 05:18 CH

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện Đạ Tẻh chủ động thực hiện với nhiều hình thức phong phú, gắn với đổi mới nội dung, phương thức, ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

UBND huyện Đạ Tẻh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Ông Nguyễn Văn Tuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà cụ thể là các nghị quyết, chương trình hành động của huyện Đảng bộ và kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua công tác tổ chức và hoạt động, các đoàn thể thành viên thực hiện có hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; triển khai thực hiện đạt và vượt 9/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra.

Theo đó, các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện khá đồng bộ và có hiệu quả, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai gắn với Phong trào xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng đã thu được những kết quả đáng trân trọng. Công tác phát huy dân chủ thông qua việc triển khai pháp lệnh dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành viên tổ chức thực hiện bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; tăng cường xây dựng, củng cố về tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp. 

Đến hết năm 2023, toàn huyện Đạ Tẻh có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Đạ Tẻh đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong đó, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 2 xã đã lập hồ sơ và đang chờ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, hiện đang rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, toàn huyện Đạ Tẻh có 77/77 Khu dân cư tiêu biểu, đạt 100%, trong đó có 51 Khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện và 40 Khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh, có 2 Khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh duy trì 5 năm liên tục.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước; thực hiện quyết liệt công tác hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, nhờ đó tỉ lệ hộ nghèo giảm sâu so với đầu nhiệm kỳ. Tính đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện ước đạt 58,12 triệu đồng/người/năm, toàn huyện hiện có 373 hộ nghèo đa chiều, trong đó có 109 hộ nghèo và 264 hộ cận nghèo. 

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện Đạ Tẻh đã đẩy mạnh kết hợp lồng ghép các hoạt động phong trào, các hội nghị để tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc như họp thôn, hội nghị tiếp xúc cử tri, các hội nghị tuyên truyền về phòng, chống cháy rừng, phòng, chống đuối nước, tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em, hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền, vận động Nhân dân mua Bảo hiểm y tế; Ban Chỉ đạo 855 của huyện tổ chức các đợt dân vận với chủ đề “Ngày Chủ nhật cùng Nhân dân”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hoạt động “về với buôn làng - 3 cùng với Nhân dân”... thông qua các hoạt động này tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất hiệu quả.

Mặt khác, MTTQ các cấp đã tổ chức tốt việc gặp mặt, thăm hỏi và làm việc định kỳ hàng năm với tổ chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trong huyện, kịp thời trao đổi, thông tin, nắm tình hình nhằm tập hợp, đoàn kết các tôn giáo, tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ trong huyện. Phát huy vai trò các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong tham gia tuyên truyền, vận động tín đồ, Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, nhất là tham gia các hoạt động xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục mầm non, y tế, dạy nghề, trợ giúp xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện an toàn giao thông. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh hiện có 1 trường mầm non và 1 trường tiểu học tư thục do Giáo xứ Đạ Tẻh quản lý và 1 xe cứu thương của Giáo xứ Đạ Tẻh tích cực giúp đỡ những bệnh nhân nghèo chuyển viện từ trạm y tế lên Trung tâm Y tế huyện và tuyến trên, hỗ trợ tích cực cho công tác y tế của địa phương.

Để tiếp tục củng cố và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa, tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng huyện Đạ Tẻh phát triển bền vững, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng MTTQ Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đặc biệt, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc tôn giáo; kịp thời tập hợp, phản ánh, kiến nghị việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo..., ông Tuyên cho hay.

Hoàng Sa (BaoLamDong.vn)

Lượt xem: 65
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002587719
  •  Đang online: 65
  •  Trong tuần: 4.049
  •  Trong tháng: 92.798
  •  Trong năm: 576.128