TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Quán triệt quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới In trang
14/06/2024 07:28 CH

Sáng 14/6, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Đông đảo cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị quán triệt quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Hội nghị quán triệt có sự tham sự của các đồng chí Bí thư/Phó Bí thư các TCCS Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và trưởng các Đoàn thể huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị và Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, Chủ tịch CĐCS các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo và các trường THPT, Trung tâm GDTX-GDNN, Bí thư các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Ngày 5/9/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định này nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Quy định gồm có 5 điều và những quy định cụ thể của mỗi điều, gồm: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Việc triển khai hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới thể hiện trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm Quy định này.

Sau hội nghị quán triệt, Huyện ủy Đạ Tẻh cũng đã phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Xem toàn văn Quy định số 144-QĐ/TW tại đây.

Lượt xem: 88
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002586737
  •  Đang online: 66
  •  Trong tuần: 3.067
  •  Trong tháng: 91.816
  •  Trong năm: 575.146