TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết số 35 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH TW khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong huyện In trang
16/08/2019 12:00 SA

Thực hiện kế hoạch số 78 ngày 03/7/2019 của Ban thường vụ huyện ủy, trong 2 ngày 15 và 16/8/2019, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đạ Tẻh đã tổ chức các lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 BCH TW khóa 12 cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn của huyện. Tại các lớp học tập và quán triệt, các đồng chí đại diện thường trực huyện ủy và lãnh đạo Ban tuyên giáo đã tập trung thông tin và quán triệt một số nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ 10 BCH TW khóa XII và nội dung cốt yếu của Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị khóa XII.

Đồng chí Hồ Quốc Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung cho các học viên
Đồng chí Hồ Quốc Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung cho các học viên

Theo đó, từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII để thảo luận, cho ý kiến về Đề cương văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, bao gồm Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Cùng với việc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Cục Công tác đảng và công tác chính trị đồng thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết rất quan trọng thể hiện sự đặc biệt quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cán bộ, đảng viên huyện Đạ Tẻh tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ chinh trị và Nghị quyết của hội nghị lần thứ 10 BCH TW Khóa XII
Cán bộ, đảng viên huyện Đạ Tẻh tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ chinh trị và Nghị quyết của hội nghị lần thứ 10 BCH TW Khóa XII

Thường trực huyện ủy cũng yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện theo kế hoạch của Huyện ủy; cán bộ, đảng viên chủ động triển khai thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất.

Phạm Công Tám - Trung tâm VH,TT&TT

Lượt xem: 1.410
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002587801
  •  Đang online: 84
  •  Trong tuần: 4.131
  •  Trong tháng: 92.880
  •  Trong năm: 576.210