TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
2/KH/BTGHU
16/01/2024
Hồ Quốc Phong
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
86/KH/HU 27/09/2023 Kế hoạch Tổ chức tọa đàm Đẩy mạnh tạo nguồn kết nạp đảng viên là học sinh trong trường học; chủ doanh nghiệp, công nhân trong doanh nghiệp tư nhân
82/KH/HU 28/07/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 58-CTr/TU, ngày 07/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
73/KH/HU 11/04/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, vận động thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
04/KH-LĐLĐ 13/03/2023 Kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ VII Công đoàn huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2023 - 2028
02-KH/BCĐ 09/01/2023 Kế hoạch tổ chức ngày "Chủ nhật cùng Nhân dân" tôn tạo cảnh quan môi trường tại các xã, thị trấn năm 2023
44-KH/HU 07/04/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 17/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ mới"
01-KH/BCĐ 20/10/2021 Kế hoạch Tổ chức đợt công tác Dân vận tại xã Quảng Trị
30-KH/HU 16/09/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021
29-KH/HU 08/09/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
224-KH/HVCTQG 19/05/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002594981
  •  Đang online: 63
  •  Trong tuần: 11.311
  •  Trong tháng: 100.060
  •  Trong năm: 583.390