TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
123-CV/BTGHU
23/02/2023
Nguyễn Thị Loan
Công văn Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Công văn Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023 

Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002586583
  •  Đang online: 39
  •  Trong tuần: 2.913
  •  Trong tháng: 91.662
  •  Trong năm: 574.992