TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
71-HD/BTGHU
29/12/2022
Nguyễn Thị Loan
Hướng dẫn Tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới"
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Hướng dẫn Tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới" 

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
70-HD/BTGHU 27/12/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
69-HD/BTGHU 26/12/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)
67-HD/BTGHU 25/11/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về việc thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh
66-HD/BTGHU 24/11/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
06-HD/HU 07/11/2022 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
64-HD/BTGHU 07/11/2022 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025
01-HD/BTGTW 31/10/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022)
61-HD/BTGHU 20/10/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
03-HD/BDVHU 12/10/2022 Hướng dẫn xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2022-2025
60-HD/BTGHU 24/08/2022 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TU, Nghị quyết số 19-NQ/TU và Nghị quyết số 20-NQ/TU
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002586698
  •  Đang online: 55
  •  Trong tuần: 3.028
  •  Trong tháng: 91.777
  •  Trong năm: 575.107