TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
55-HD/BTGHU
13/06/2022
Nguyễn Thị Loan
Hướng dẫn Tuyên truyền về "Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022"
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Hướng dẫn Tuyên truyền về "Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022" 

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
53-HD/BTGHU 24/05/2022 Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
54-HD/BTGHU 24/05/2022 Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
52-HD/BTGHU 23/05/2022 Hướng dẫn tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
51-HD/BTGHU 17/05/2022 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
46-HD/BTGHU 21/03/2022 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, trang trí các nghi thức, khai mạc, bế mạc Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025
06-HD/BTCTU 23/02/2022 Hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
42-HD/BTGHU 22/02/2022 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững"
05-HD/HU 01/11/2021 Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
19-HD/BTGHU 25/06/2021 Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trên địa bàn huyên
01-HD/BDV 24/12/2020 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện năm 2021
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002306423
  •  Đang online: 42
  •  Trong tuần: 1.846
  •  Trong tháng: 62.158
  •  Trong năm: 294.832