TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
49-HD/BTGHU
25/04/2022
Hồ Quốc Phong
Hướng dẫn Tuyên truyền Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Hướng dẫn Tuyên truyền Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002587764
  •  Đang online: 63
  •  Trong tuần: 4.094
  •  Trong tháng: 92.843
  •  Trong năm: 576.173