TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
98/HD/BTGHU
17/01/2024
Hồ Quốc Phong
Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 06/12/2023 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 17-NQ/HU, ngày 19/12/2023 của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2024
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
92/HD/BTGHU 21/12/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
89/HD/BTGHU 11/12/2023 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
88/HD/BTGHU 10/11/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
86/HD/BTGHU 05/09/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW, Kế hoạch số 89-KH/TU, Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 22/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
85/HD/BTGHU 27/07/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
82/HD/BTGHU 22/06/2023 Hướng dẫn Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trên địa bàn huyện Đạ Tẻh
79/HD/BTGHU 12/05/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
77/HD/BTGHU 30/03/2023 Hướng dẫn Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
76-HD/BTGHU 24/02/2023 Hướng dẫn tuyên truyền các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
75-HD/BTGHU 06/02/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002306470
  •  Đang online: 38
  •  Trong tuần: 1.893
  •  Trong tháng: 62.205
  •  Trong năm: 294.879