TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
17/NQ/HU
19/12/2023
Nguyễn Mạnh Việt
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2024
Nghị Quyết
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
15-NQ/HU 09/12/2022 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023
13-NQ/HU 15/12/2021 Nghị quyết về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, giai đoạn 2021-2025
12-NQ/HU 15/12/2021 Nghị quyết xây dựng huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn vào năm 2025
11-NQ/HU 15/12/2021 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022
10-NQ/HU 29/09/2021 Nghị quyết Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn huyện Đạ Tẻh
02/NQ-UBBC 22/04/2021 Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử địa biểu HDND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị bầu cử
06-NQ/HU 09/04/2021 Nghị quyết về tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025
02-NQ/HU 17/12/2020 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021
03-NQ/HU 17/12/2020 Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021
13-NQ/HU 15/01/2020 Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002155352
  •  Đang online: 43
  •  Trong tuần: 5.141
  •  Trong tháng: 49.495
  •  Trong năm: 143.761