TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
48-CTr/HU
19/12/2022
Nguyễn Mạnh Việt
Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
47-CTr/HU 19/12/2022 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng Về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
45-CTr/HU 09/12/2022 Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023
42-CTr/HU 10/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
39-CTr/HU 09/09/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 3/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2022-2030
40-CTr/HU 09/09/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
35-CTr/HU 10/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
36-CTr/HU 10/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
37-CTr/HU 10/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến 2025, định hướng đến năm 2030
33-CTr/HU 29/06/2022 Chương trình công tác tháng 7 năm 2022
32-CTr/HU 30/05/2022 Chương trình Công tác tháng 6 năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001141731
  • Đang online: 21
  • Trong tuần: 6.097
  • Trong tháng: 15.270
  • Trong năm: 66.140