TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
50-KH/HU
18/07/2022
Phan Đức Thái
Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
47-KH/HU 26/04/2022 Kế hoạch Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
46-KH/HU 25/04/2022 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
45-KH/HU 15/04/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
44-KH/HU 07/04/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 17/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ mới"
40-KH/HU 22/03/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
36-KH/HU 22/02/2022 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
35-KH/HU 21/02/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 14/12/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030"
01-KH/BCĐ 18/01/2022 Kế hoạch tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức ngày Chủ nhật cùng Nhân dân tôn tạo cảnh quan môi trường tại các xã, thị trấn
01-KH/BCĐ 20/10/2021 Kế hoạch Tổ chức đợt công tác Dân vận tại xã Quảng Trị
30-KH/HU 16/09/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000790528
  • Đang online: 48
  • Trong tuần: 4.742
  • Trong tháng: 14.646
  • Trong năm: 353.333