TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
227-BC/HU
04/07/2022
Phan Đức Thái
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
199-BC/HU 01/04/2022 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
167-BC/HU 16/12/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
64-BC/HU 09/04/2021 Báo cáo tình hình xây dựng KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
05/TB-UBND 13/01/2021 Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
03-CTr/hu 04/09/2020 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
01-QC/HU 04/09/2020 Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
288-BC/HU 11/03/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 285-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong cơ quan đảng, nhà nước
284-BC/HU 24/02/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 03/02/2016 của Huyện ủy về phát triển kinh tế nông nghiệp theo chiều sâu: năng suất, chất lượng, hiệu quả giai đoạn 2016-2020
282-BC/HU 24/02/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 16/5/2016 của Huyện ủy Đạ Tẻh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng giai đoạn 2016-2020
281-BC/HU 24/02/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 16/6/2016 của Huyện ủy về tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000790581
  • Đang online: 23
  • Trong tuần: 4.795
  • Trong tháng: 14.699
  • Trong năm: 353.386