TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
HĐND huyện Đạ Tẻh khoá VIII tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 In trang
08/07/2024 05:47 CH

Ngày 8/7, HĐND huyện Đạ Tẻh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 20 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phạm Thị Thu Hường - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Phan Đức Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí là Huyện ủy viên khóa VIII, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt nhấn mạnh, kỳ họp lần này nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện; đồng thời, thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp

 

Kỳ họp đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Huyện Đạ Tẻh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng; ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu chất vấn các vấn đề mà Nhân dân quan tâm

 

Bên cạnh đó, huyện Đạ Tẻh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 09/4/2021 của Huyện ủy về việc tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có sự phát triển, giá trị sản xuất ngành ước đạt 334,595 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 57,47% KH, tăng 7,76% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, ngay từ đầu năm 2024, UBND huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh giải tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công; quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và đảm bảo chất lượng công trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tăng thu ngân sách và hoàn thành kế hoạch được giao. Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện là 81,9 tỷ đồng; trong đó tỉnh thu 3 tỷ đồng, huyện thu 78,9 tỷ đồng. Đến hết ngày 20/6/2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 46,759 tỷ đồng, bằng 57% dự toán giao.

Đồng thời, huyện Đạ Tẻh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển xã hội số, đẩy nhanh quá trình xây dựng công dân số, văn hóa số trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; duy trì và đẩy mạnh hoạt động Trang thông tin điện tử của huyện, Trung tâm giám sát và điều hành thông minh huyện; tiếp tục có giải pháp để khuyến khích người dân lựa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo kế hoạch của UBND huyện. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện chi trả chế độ qua tài khoản. Đến nay, việc chi trả hàng tháng qua tài khoản cho số đối tượng người có công và bảo trợ xã hội đạt trên 90%.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đạ Tẻh phát biểu kết luận tại kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chất vấn các vấn đề mà Nhân dân quan tâm như chăm sóc sức khỏe Nhân dân; mở rộng mạng lưới điện để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm…

Kỳ họp đã xem xét, thông qua một số báo cáo, tờ trình như: Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Tờ trình về sử dụng kết dư ngân sách năm 2023; Tờ trình về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và phương hưởng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình ký hợp thường lệ giữa năm 2024 HĐND huyện khóa VIII; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện về thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện đạt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ như kết quả thu ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và tạo đà thực hiện thắng lợi cả giai đoạn 2021-2025; trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trên các ngành, lĩnh vực như tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo đúng kế hoạch, thời vụ; tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết và sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp thông minh, sản xuất VietGap... xây dựng và phát triển nhãn hiệu các sản phẩm có lợi thế. Thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường công tác kiểm tra, truy quét, xử lý kiên quyết các trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; xử lý ngay khi phát hiện việc lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và giải ngân vốn theo kế hoạch; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh thu ngân sách. Rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu mới phát sinh, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu về phí, lệ phí, không để hụt thu các khoản thu từ nhà đất; thực hiện tốt các giải pháp chống thất thu thuế.

Đặc biệt, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 26-NQ/TU của Tỉnh ủy và các quy định khác có liên quan; đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàng Sa (BaoLamDong.vn)

Lượt xem: 34
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002587968
  •  Đang online: 55
  •  Trong tuần: 4.298
  •  Trong tháng: 93.047
  •  Trong năm: 576.377