TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Huyện ủy Đạ Tẻh tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Kiểm tra đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) In trang
17/10/2018 12:00 SA

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018); ngày 16/10/2018, huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức gặp mặt, tọa đàm thân mật. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Vụ 7 UBKT TW khu vực phía nam, UBKT tỉnh ủy; Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đồng chí lãnh đạo UBKT huyện ủy qua các thời kỳ; ủy viên UBKT huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; cán bộ làm công tác kiểm ra, giám sát tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; cán bộ, công chức khối huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể của huyện đã về tham dự. Diễn văn ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của ngành kiểm tra đảng tại buổi gặp mặt nêu rõ: Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng vấn đề giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng và xác định muốn lãnh đạo tốt thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo.

Huyện ủy Đạ Tẻh tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Kiểm tra đảng (16/10/1948 – 16/10/2018)
Huyện ủy Đạ Tẻh tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Kiểm tra đảng (16/10/1948 – 16/10/2018)

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị, sự lớn mạnh của tổ chức Đảng đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác kiểm tra, ngày 16-10-1948 tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương.  Trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, lựa chọn đúng việc, chủ động cách làm; thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, kịp thời trên tinh thần khách quan, công tâm, thận trọng, quyết liệt, lấy xây làm chính. Nhất là những năm gần đây, thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ …Thành tích đó được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý.

Vinh dự, tự hào với thành tích 70 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp kiên định chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ra sức tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh, đạo đức cách mạng, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Song hành cùng ngành kiểm tra Đảng toàn quốc; Trong nhiều năm qua; Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đạ Tẻh đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần rất quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện nói riêng.

Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban thường vụ trong việc tổ chức quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương; của Ủy ban kiểm tra Trung ương và của tỉnh ủy Lâm Đồng cho gần 3 ngàn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.   Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, 2017 và 2018; tham mưu xây dựng quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản cán bộ thuộc diện Ban thường vụ quản lý; quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; xây dựng kế hoạch về tổ chức triển khai Quy định 102 QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.  Kịp thời xây dựng quy chế làm việc; quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm ra huyện ủy với Thanh tra nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện trong việc xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật nhà nước. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo sự chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy đối với 41 lượt tổ chức cơ sở Đảng và 10 đảng viên. Phối hợp tổ chức giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với 33 lượt tổ chức cơ sở Đảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW; về thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; về thực hiện Chỉ thị 30 của Ban thường vụ tỉnh ủy. Tiến hành giám sát đối với 8 đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của Ban thường vụ huyện ủy.

Thông qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, công tác kiểm ra giám sát của Đảng trong toàn Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đã và đang là lực lượng nòng cốt trong việc giúp cấp ủy Đảng các cấp tại địa phương đưa nghị quyết của Đảng các cấp về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh nhanh chóng đi vào cuộc sống; đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị tại địa phương.

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ Ủy ban kiểm tra huyện ủy, nói chung, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh nói chung; trong các năm 2015, 2016 và 2017 Ủy ban kiểm ra huyện ủy đã được Ủy ban kiểm ra tỉnh ủy tặng giấy khen năm 2016; được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2015 và 2017. Đây thật sự là nguồn cổ vũ, động viên để cán bộ, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đạ Tẻh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra giám sát góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, lãnh đạo Vụ 7, UBKT TW, UBKT tỉnh ủy đã khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại đơn vị và địa phương trong huyện.

Phạm Công Tám - Trung tâm VHTT&TT

Lượt xem: 1.342
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002586829
  •  Đang online: 42
  •  Trong tuần: 3.159
  •  Trong tháng: 91.908
  •  Trong năm: 575.238